کاخ ذهنی

آخرین مقالات

چه کسی می خواهد با عادت های بد ، حافظه بلند مدت و کوتاه مدت را تقویت کند؟( با تایید علمی و معتبر )

همه افراد می خواهند با حذف عادت های بد یا تغییر سبک زندگی حافظه بلند مدت(دراز مدت ) و همچنین در کنارش حافظه کوتاه مدت خود را تقویت کنند ، در این محتوا درباره کاخ حافظه ( کاخ ذهنی یا قصر ذهنی ) هم خواهم گفت ، هر فردی می خواهد حافظه شگفت انگیز و عالی داشته باشد زیرا پیامد منفی فراموشی و یا نداشتن یک حافظه خوب بسیار زیاد است از ایجاد مسائل خانوادگی تا کار و تحصیل  همه وابسته به داشتن حافظه بلند مدت و کوتاه مدت خوب هستند ، کافیست روز تولد یا سالگرد ازدواج همسرتان را فراموش کنید
ادامه مطلب