کاخ ذهنی

آخرین مقالات

مربی حافظه ایلان ماسک به شما کمک می کند ، چطور تکنیک فوقالعاده کاخ حافظه  را یاد بگیرید؟

یکی از آنها تکنیک کاخ حافظه می باشد که در ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت .حتی یکی از معلمان او بهش گفته بود این پسر مغزش خرابه .. بعضی وقت ها نقاط ضعف می توانند نقطه قوت ما شوند اگر زندگی را صرف  تقویت آن  کنیم . جیم مربی حافظه چه کسانی بوده ؟ از ایلان ماسک گرفته تا بیل گیتس و بازیگران هالیوودی چون کریس همورث ، هیوجکمن و تام هالند و خیلیای دیگه.. این مرد یعنی جیم کویک بهترین مربی حافظه در جهان می تواند باشد .
ادامه مطلب