کاخ ذهنی

آخرین مقالات

مقابله با قاتل حافظه ، تمرکز و تفکر یعنی مه آلودگی مغز

مقابله با قاتل حافظه ، تمرکز و تفکر یعنی مه آلودگی مغز   به این اختلال مه  آلودگی مغز یا مه آلودگی ذهن نیز گفته می شود ، به شدت روی مغزمان تاثیر گذار است تا جایی که حافظه ، تمرکز و حافظه فضایی مغز با مشکل مواجه می شود و حتی همین فراموشی سبب استرس شده و این حلقه معیوب ادامه دارد. در این دوران کرونا ، مسلما همه …
ادامه مطلب