به سایت کاخ ذهنی خوش آمدید، با لبخند وارد شوید :)

مشاوره رایگان

پشتیبانی  (پیام بفرستید...)

rfast2020@gmail.com

با پیامک 

09981146550

مقالات

مقالات

چگونه مطالب طولانی را حفظ کنیم ؟

چگونه مطالب طولانی را حفظ کنیم ؟
متن سخنرانی را به خوبی یاد بگیرید و هر جزئی را به تفصیل درک کنید. سپس باید آن را به گونه‌ای توضیح دهید که مخاطبان شما بتوانند به راحتی آن را فهم کنند. در این فرآیند، شما مجبور می‌شوید مطالب را تکرار و تحلیل کنید
ادامه مطلب