کاخ ذهنی

آخرین مقالات

همانند قهرمانان حافظه ؛اعداد را با تصویرسازی ذهنی و کاخ حافظه(قصر ذهن )  حفظ شوید ؟

چرا اعداد را فراموش می کنیم ؟ اول بر تصویرسازی ذهنی مسلط شوید انواع سیستم های حافظه اعداد چطور سیستم حافظه pao را بسازم ؟ ترکیب کاخ ذهنی (کاخ حافظه ) با سیستم حافظه اعداد تمرین روزانه
ادامه مطلب

راز عجیب حفظ اعداد طولانی با سیستم های حافظه همچون کاخ حافظه

حافظه آموزش ندیده ، عموم افراد در این دسته قرار می گیرند زیرا فکر می کنند حافظه و ذهن آنها غیر قابل انعطاف و تغییرناپذیر است البته یک سوم حافظه مربوط به وراثت است ولی دو سوم آن وابسته به سبک زندگی است که تکنیک های حافظه و تمرکز مربوط به آن است . پس نخستین بهانه برای تقویت حافظه و تمرکز از بین رفت و حالا دو سوم مغز را می توان تغییر داد ، مغزمان و به خصوص حافظه با ابزار های مختلفی که در دنیا تکنولوژی داریم تنبل شده است
ادامه مطلب