به سایت کاخ ذهنی خوش آمدید، با لبخند وارد شوید :)

مشاوره رایگان

پشتیبانی  (پیام بفرستید...)

rfast2020@gmail.com

با پیامک 

09981146550

مقالات

مقالات

 14 عامل موثر در یادگیری –  کاملا معتبر

 14 عامل موثر در یادگیری –  کاملا معتبر
در این مقاله عوامل موثر در یادگیری برای دانش آموزان و دانشجویان بررسی خواهیم کرد ، در حقیقت فاکتور های زیادی در یادگیری ما موثر هستند که هر کدام از این عوامل می توانند سبب افزایش  و کاهش یادگیری ما در کوتاه مدت و بلند مدت شوند در ادامه عوامل منفی و مثبت موثر در یادگیری را بررسی می کنیم .     عوامل مکانی یا محیطی موثر در یادگیری …
ادامه مطلب