کاخ ذهنی

آخرین مقالات

مبارزه با فراموشی  و نمودار ابینگهاوس + 7 راز گفته نشده

منحنی یادگیری ابینگهاوس بخش ناگفته منحنی ابینگهاوس مقابله با فراموشی مطالب مرور اشتباه و فراموشی مرور اتوماتیک با… کلمات کلیدی یا شاه کلید کاخ ذهنی ( یا قصر ذهن شرلوک )
ادامه مطلب