کاخ ذهنی

آخرین مقالات

راز تقویت حافظه دیداری و شنیداری ؛ به روش نوابغ / کاخ ذهنی

برای همین کسانی که در زمینه آموزش زبان خارجه هستند به افراد توصیه می کنند که فیلم های خارجی را بدون زیر نویس مشاهده کنند تا به نحو بیان و گفتن جملات بیشتر توجه کنند . حافظه شنیداری به طرز تلفظ کلمات و صدا حساس است و اگر سعی کنید با دقت بیشتری از آن استفاده کنید می توانید در سه زمینه که مربوط به حافظه شنیداری است عملکرد بهتری داشته باشید .
ادامه مطلب